aproject.hu

Project Assistance Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Bt.

Vízió

A Project Assistance a partnerek és megbízók igényeit kielégítő, minél magasabb szintű és pontosabb tanácsadói tevékenység nyújtására törekszik. Célunk a Dél-alföldi régió társadalmi-gazdasági lehetőségeinek kihasználásának elősegítése, a térség forrásabszorpciós képességének növelése, a térségi tudásközpontok K+F+I kapacitásának minél jobb kihasználása, a technológiai tudástranszfer támogatása.